Wie zijn wij?

Toen in het najaar van 2011 bleek dat de 6de Drutenloop in 2012 niet zou doorgaan hebben een tiental hardlopers uit Druten de handen uit de mouwen gestoken en met behulp van de Stichting Dijkenloop uit Beneden Leeuwen de organisatie op zich genomen. Daarvoor is in februari 2012 Stichting Drutenloop opgericht.

Onze missie

Stichting Drutenloop wil samen met de Gemeente Druten en de sponsors een stevige basis leggen voor een duurzaam evenement met aandacht voor meer en gezond bewegen vooral bij de jeugd.

De uitstraling van vitaliteit, gezondheid en sportiviteit die wij willen bewerkstelligen past ook in het beleid van de Gemeente Druten en bij onze sponsors.

De 6de Drutenloop op 1 april 2012 was een succes met een groot aantal jeugdige deelnemers, ruim een kwart van het totaal aantal deelnemers. In het kader van gezond en meer bewegen streven wij er naar dat de helft van het aantal deelnemers van de Drutenloop jeugd is. Om dit doel te bereiken werken wij samen met de stichting Actief Maas en Waal.

Oprichting Stichting Drutenloop, vlnr; notaris Pieter Bisschop, Vera van Dreumel, Nico van Loon, Hans Sas, Ingrid Seegers, Lucien Thissen, Patty de Kleijn, Hemmy ten Barge, Gerrie van Loon, Henny Roodhorst, Anja van Elk- Coenders.

Stichting Drutenloop:

Hemmy ten Barge, voorzitter
Nico van Loon, secretaris
Hans Sas, penningmeester

Leden:

Roy van As
André Basten
Vera van Dreumel
Ingrid Seegers

Anja van Elk-Coenders
Lucien Thissen

Rob Lamers
Gerrie van Loon